28Červenec2016

Mnoho dobrých zpráv

Milí přátelé, od posledního příspěvku opět utekl kus roku. Byl to kus roku velmi nabitý a náročný. Anička byla v pokročilém stádiu těhotenství a byla doma celkem pět týdnů sama. Michael totiž, aby mu nehrozilo protažení studia o další rok, musel dokončit v březnu až květnu tři předměty, v dubnu musel na misijní výjezd a v červnu na služební cestu do USA, jíž využil jen k nezřízenému nákupu oborové literatury.

Darius byl velmi hodný kluk. Naučil se krásně mluvit a má smysl pro zodpovědnost i pro humor. Někdy až moc :-) Umí například radit tatínkovi při parkování. Umí říci, že je počuraný. Umí hovořit i o čurání ostatních lidí. Chápe, že ještě nemá vousy. Umí se houpat na patrové posteli a pak skočit dolů. Má talent na zpívání. Rád kouká na Youtube, ale ještě radši má, když se mu něco čte. Chcete-li mu udělat radost, kupte mu knížku.

Dne 1. července se Aničce a Michaelovi narodil syn Saul (4870g, 55cm). Jméno, které jsme mu vybrali, je pasivním participiem slovesa שָׁאַל (šaal) a znamená „vyprošený“*. Sauko je zdravý a velký kluk. Krásně roste, je poměrně hodný, není rád sám a nesnáší hlad. Musíme říci, že mít dvě děti namísto jednoho je velmi podstatná změna. Když neřve jedno, řve druhé. Než se to všechno vykoupe a nakrmí, uteče celý večer. Z tohoto důvodu Michael přezdívá své kluky doktoráti. Nemít je, dělal by si dva doktoráty. (To je samozřejmě silná nadsázka, ale je na ní hodně pravdy.) To však neznamená, že z nich Michael nemá radost.

Důležitou součástí tohoto blogu byla vždy zpráva pro naše sponzory, kteří nám ze začátku velmi pomohli a podporovali Michaela na studiích. Věc se má tak, že Michael úspěšně a s poměrně slušnými výsledky dokončil všechny předměty a má je zaplacené. Díky jistým štědrým dárcům, kteří umořili jeho půjčku 1000 €, jíž si musel kvůli studiu na podzim 2015 vzít, nemá nyní žádné dluhy. Čeká ho již jen diplomka, kterou musí odevzdat do 1. března 2017. Do Bruselu pojede až na promoci a studijní poplatky za celý příští rok by neměly přesáhnout 650 €, což je sice slušná pálka, ale i díky porodnému není mimo současné Michaelovy a Aniččiny možnosti. Michael dostal v práci přidáno. Výši příjmů nebude nyní zveřejňovat, protože vzhledem k nedostatku studentů na VOŠMT jde dost možná o přídavek dočasný. I tak jde ale o značnou pomoc.

Z toho všeho plyne, že Michael a Anička jsou nyní po finanční stránce zajištěni. Dlouhodobý výhled neukazuje, že by jim hrozila ztráta důležitých životních potřeb. Svým sponzorům proto vzkazují, že od chvíle splacení poslední pohledávky na CTS budou všechny prostředky, které kdokoli poukáže na 2400457703 / 2010 v.s. 91151, rezervovat pro financování studia jiných odhodlaných a povolaných studentů. Kteří to jsou, toť teprve třeba zjistit a pokud to víte sami, neváhejte svou podporu dle svého nejlepšího svědomí přesměrovat.

Pokud jde o naše potřeby, na prvním místě je to energie. Jak bylo naznačeno, Michael a Anička jsou po uplynulém půl roce značně vyčerpáni. Michael se po mnoha studijních nocích permanentně cítí jako po narkóze. Anička je na tom podobně. Toto léto nikam nejdeme, ale odpočinek doma je často kvůli doktorátům poněkud roztříštěn. Michael by měl začít pracovat na diplomce. Anička má práce zdaleka ne méně. Potřebujeme si odpočinout, abychom dokázali v nové situaci nastolit harmonii.

*­ Starozákonní Saul tomu dal nafrak, ale novozákonní Saul, v řeckém světě známý též jako Pavel, je docela dobrým hrdinou. Ve Skutcích 13 je Saulovo jméno z ničeho nic nahrazeno jménem Pavel (Sk 13,9). K této změně nedochází, jak si někteří myslí, při Pavlově obrácení, ale až během Pavlovy první misijní cesty. Pamatujme, že Pán si Pavla povolal jako Saula. Domníváme se, že Saul a Pavel jsou jména, která jejich nositel střídal v závislosti na jazyku, kterým právě hovořil. Ve Sk 13,9 je to, jak se zdá, poprvé, co Lukáš zaznamenává Saulovu přímou řeč v řečtině. Těm, kdo by trvali na tom, že jméno Saul je „negativní“, bych položil otázku: Pavel měl židovské rodiče, kteří určitě znali SZ příběhy. Proč mu dali jméno Saul?

16Únor2016

Kam se kolo šesti V během posledních šesti měsíců kutálelo?

Michael a Anička vzkazují:

Milí přátelé,

srdečně děkujeme všem, kdo se za nás modlí, kdo na nás myslí, komu ležíme na srdci a kdo nás sponzoruje. Jmenovitě chceme poděkovat babičce, Otovi, Milaně, Martinovi, Jihlavskému sboru AC a paní Lence za jejich vytrvalou podporu, předpokládám nejen finanční. Dále děkujeme naší sestře Marušce za vydatnou materiální pomoc. Jsme Vám zavázáni, těšíme se z Vaší důvěry a děkujeme za nezaslouženou přízeň.

Michaelovo studium

Dobré účty dělají dobré přátele. Shrneme proto nyní, kam peníze pro Michaela a pro Aničku jdou. Všechny dary, které nám přijdou skrze účet VOŠMT, jdou na podporu Michaelova studia na CTS. Michael je ve druhém ročníku magisterského studia, má hotovo sedm předmětů z deseti a zbylé tři hodlá dokončit v tomto semestru. Za jeden předmět zaplatí Michael 290€ + 190€ za ubytování a stravu. Za roční zápis platí vždy v září 400€. Tyto veliké položky jsou zatím zvládány mimo jiné i díky Vašim příspěvkům. Kromě toho Michaela podporuje jeho zaměstnavatel (VOŠMT), s nímž Michael uzavřel dohodu o zvýšení kvalifikace. Upsal se, že bude na škole pracovat nejméně pět let po dokončení studia a škola na oplátku pokládá jeho cesty do Bruselu za pracovní cesty, což znamená, že mu vyúčtuje jízdenky a letenky a přidá štědré diety dle normálních tax pro zahraniční pracovní cesty. Vedle toho si Michael musel od VOŠMT bezúročně půjčit 1000€, aby se vyplatil z první roční pohledávky na CTS.

Z toho všeho plyne, co bylo řečeno na začátku, že každá koruna, kterou přispějete na „kolo šesti V“, plyne na pokrytí studijních poplatků.

Michael začíná přemýšlet o tématu své diplomové práce, kterou by rád odevzdal v lednu 2017, aby mohl v červnu 2017 promovat. Něco málo o diplomce napsal v posledním příspěvku na svém blogu. Michael zvažuje, že by se přihlásil k doktorskému studiu na nějaké zahraniční univerzitě. V úvahu připadá např. Svobodná Univerzita v Amsterdamu, kde prý nejsou příliš vysoké poplatky. Jakékoli doktorské studium však Michael zvolí, rozhodně chce, aby bylo možné naplánovat si jej ve prospěch lepší práce na VOŠMT. Studium na CTS se zvláště v tomto semestru jeví jako příliš intenzivní. Michael si uvědomuje, že jeho ruce a hlava patří do Kolína a neměly by jít na export. Příliš intenzivní studijní povinnosti toto povolání ohrožují. Na druhou stranu Michael tuší, že doktorát by mu pomohl lépe podpořit rozvoj biblického vzdělávání na VOŠMT a v ČR.

Budeme infiltrováni dalším špionem

Čekáme další miminko. Termín máme asi v červnu nebo na konci července (teď si nepamatuji :-). Darius už to myslím začíná chápat, protože když mu bylo sděleno, že svůj „dydy“ (dudlíček) bude muset postoupit miminku, prohlásil v odpovědi „kupit dué dydy“, což volně přeloženo znamená „kupte miminu jiný, protože já svůj nedám“. Před dvěma týdny nás potkala taková docela běžná nepříjemnost v podobě zvýšených hladin nějakých hormonů a látek, které mohou indikovat různé poruchy vývoje, např. Downův syndrom. Byli jsme u genetika a na ultrazvuku, který dopadl velmi dobře, na odběr plodové vody jsme ale nešli, protože ať by byl výsledek jakýkoli, pro nás by se nic neměnilo a protože samotný ten odběr je poměrně povážlivým zásahem do těhotenství.

Na mimi se moc těšíme. Je to skvělý dar. Anička nemá rizikový průběh těhotenství, ale normální těhotenství někdy docela stačí. Bojuje statečně. Náš malý špion ji neustále obletuje s pokřikováním „bobok bek kukat“ (chci se dívat na Boba a Bobka) nebo „ééé mámo a-“ (jsem pokakaný) nebo „kyky tam“ (jdu si kreslit a když mi nedáš papír, něco počmárám) atd. atp.

Tak tolik zatím k naší práci. Může to vypadat, že toho moc není, ale věřte, že my to tak necítíme. Potřebujeme hodně síly do dalších měsíců, aby Anička obstála v těhotenství a Michael ve studiu a v práci. Níže uvádíme dvě poměrně nedávné fotky.

IMG_26012016_130106DSC_3812
22Březen2014

O tom, co jsme dostali, jak se máme a co děláme

Po dlouhé době se ozýváme s věstníkem k zvěstování. Naše zpoždění je dáno dáno především nárazem do množství povinností, s nimiž jsme se museli vyrovnávat. Než však přistoupíme k jmenování seznamu dokončených úkolů, velmi pěkně poděkujeme za prvé těm, kdo nás finančně podporují, za druhé těm, kdo nás nesou na modlitbách a za třetí těm, kdo nás obdarovali různým příslušenstvím pro těhotné a pro novorozence.

11Listopad2013

Měli byste vědět

Naši čtenáři a sponzoři si zaslouží pozornost a informace o naší činnosti, aby byli povzbuzení naší účastí na díle Páně, k němuž nás povolal a stále volá. Především Vám musíme dát vědět o tomto:

  • Došlo ke změně čísla účtu VOŠMT. Starý účet u ČS (0800) je ještě funkční, ale bude brzy zrušen. Číslo nového účtu VOŠMT je: 2400457703 / 2010. Variabilní symbol zůstává: 91151.
  • Aničce se daří dobře. Těhotenství je takové, jaké asi má být. Miminko žije a roste, pomalu se začíná ozývat. Jeho pohlaví ještě neznáme, neboť se od pana doktora odvrátilo. To má po Michaelovi, který lékaře rovněž nemusí. (Tedy ne, že by je neměl rád. Ale prostě k nim nerad chodí jako pacient.)

Noví studenti

Biblická škola je letos požehnaná 11ti novými studenty v denním programu, z toho 8mi řádnými (myšleno legislativně, nikoli pedagogicky). Kromě radosti je to pro nás lekce důvěry v Boha. V první půlce letních prázdnin jsme měli pouze jednu přihlášku od studentky, která si studium u nás nakonec rozmyslela. A potom přišel průlom. Pouze Boží milostí!

Vyšší příjem

Michaelovi byl zvýšen plat. Má teď něco málo přes 8000,– Kč čistého. Tento příjem je navýšen o cca 20000,– Kč ročně díky sponzorským darům. Anička nepracuje, ale stará se o domácnost a příležitostně Michaelovi pomáhá například s mechanickými ú­koly.

Kromě toho bylo (nejen) Michaelovi uděleno zaměstnavatelem právo najezdit se školním autem 100 km měsíčně a parkovat ho u svého bydliště. Velice nám to pomáhá organizovat se při hojných všedních aktivitách. Každou středu večer máme bohoslužby, každý čtvrtek večer vedeme sportovní aktivity se studenty a každý pátek večer mládež. Dojíždění na kole je pro Aničku nemyslitelné a autobusy později večer nejezdí.

Kolo šesti V se dále točí

Jak? Inu i tím, že se stále držíme svého kopyta. Nechceme uhnout ani napravo ani nalevo od následování Krista! Nyní ale zcela konkrétně o tom, co je náplní Michaelovy práce.

Při psaní tohoto článku sedí Michael nad hromádkou cca 30ti neopravených písemných prací z předmětu BIB4063 Korintské listy. Oprava mu zabere několik hodin. V minulých týdnech se podílel na administraci bakalářského studia současných denních studentů, resp. na administrování synchronizace bakalářského programu Global University s programem VOŠMT. Kromě toho Michael bdí nad zápisy předmětů studentů Global University a kombinovaného programu VOŠMT.

Michael se dále snaží přispívat k propagaci školy. Včera kázal ve sboru AC Jihlava, před kázáním samozřejmě informoval o současné situaci školy. Sem tam z Michaela vypadne plakát, letáček, nástěnka, nebo PR článek. V budoucích týdnech se bude Michael snažit najít čas pro obnovení školních stránek. Aby byly přitažlivé pro dnešní náročnou mládež, především však obsahově aktuální.

Kromě administrativních povinností se Michael občas angažuje na školní akademické půdě:

  • Na Sjezdu mládeže měl Michael třetinu semináře (20 min.) o tisíciletém království.
  • Minulý týden studentům přednášel o čtení a citování.
  • Na konci ledna bude mít příspěvek na školním letničním sympóziu, jehož tématem jsou klíčové hodnoty letničního hnutí.
  • V příštím semestru bude Michael vyučovat Přehled Starého zákona. Přípravy na výuku jsou již nyní jednou z jeho nejvyšších pracovních priorit.

Nakonec je tu otázka Michaelova studia. Michael si nestuduje do vlastní kapsy. Studuje, aby mohl vyučovat na biblické škole, k čemuž se cítí být povolán. S Boží pomocí bude na jaře bakalářem. Co bude následovat? Hledání vhodného navazujícího magisterského programu je jednou z Michaelových mnoha starostí. Přejme mu moudrost!

Modlitební potřeby

Aniččino těhotenství, aby bylo klidné, bezproblémové.
Mládež CB, aby nám dal Pán Ježíš odvahu, nápady a především pomazání.
Nový byt blíž u Kolína.
Michaelovo magisterské vzdělání, neboť se rozhoduje mezi mnoha různými fakultami a nechce se dopustit pitomosti.

15Září2013

Řada změn

V první řadě děkujeme

Děkujeme všem sponzorům, kteří se podílejí na podpoře Michaela a Aničky v jejich práci na biblické škole v Kolíně. Vaši podporu cítíme přibližně dvakrát za rok, když si Michael „vyfakturuje“ něco, co dělá pro školu nad svůj pracovní úvazek. Za jeden rok přibližně 20000,– Kč. Díky Bohu, že Vám položil na srdce, abyste biblické škole a potažmo nám něco přispěli!

Jak to jde?

Michael stále pracuje jako technický pracovník a asistent při výuce některých předmětů. V tomto semestru nic neučí, soustředí se na zakončení svého (teprve!) bakalářského studia na Global University. Pokud všechno dobře půjde, bude graduován na jaře 2014. (Rychleji to nejde kvůli pravidlům GU.) Již nyní přemýšlí, kde bude pokračovat. Velice rád by našel takový magisterský program, v němž se bude muset horem spodem biflovat především biblické jazyky.

Ana-Maria nemá zaměstnání. Moc jí to nevadí. Navštěvuje zubaře, učí se na maturitu, dělá Michaelovi radost a připravuje se na svou novou roli (viz níže). Rozhněvanému davu daňových poplatníků zdůrazňuji: podporu od státu nepobíráme ani zde, ani v Rumunsku.

Co je nového?

  • Čekáme miminko! Termín nám vychází na začátek dubna. Máme z toho obrovskou radost. Radujte se spolu s námi a modlete se za tento úžasný Boží nápad. Máme trošku strach, neboť v našem současném bytě je občas příliš mnoho pavouků. Neklesáme ale na mysli!
  • Nečekaně nám spadl do klína nový úkol: Začali jsme se podílet na vedení mládeže v Kolínské Církvi bratrské. Michael si bude připravovat duchovní programy a Ana-Maria bude pomáhat při modlitbách, motivaci a animaci mládežníků.
  • Ana-Maria a Michael připravili pro studenty VOŠMT adaptační kurz v Českém ráji. Viz http://blog.biblickaskola.cz/…ni-kurz.html.

Ještě jednou děkujeme! Stále se za nás modlete! I po roce práce na biblické škole jsme přesvědčení, že si nás náš Pán používá, že s tím nepřestává a že teprve začíná. To Jeho chceme svým životem oslavit!