28Červenec2016

Mnoho dobrých zpráv

Milí přátelé, od posledního příspěvku opět utekl kus roku. Byl to kus roku velmi nabitý a náročný. Anička byla v pokročilém stádiu těhotenství a byla doma celkem pět týdnů sama. Michael totiž, aby mu nehrozilo protažení studia o další rok, musel dokončit v březnu až květnu tři předměty, v dubnu musel na misijní výjezd a v červnu na služební cestu do USA, jíž využil jen k nezřízenému nákupu oborové literatury.

Darius byl velmi hodný kluk. Naučil se krásně mluvit a má smysl pro zodpovědnost i pro humor. Někdy až moc :-) Umí například radit tatínkovi při parkování. Umí říci, že je počuraný. Umí hovořit i o čurání ostatních lidí. Chápe, že ještě nemá vousy. Umí se houpat na patrové posteli a pak skočit dolů. Má talent na zpívání. Rád kouká na Youtube, ale ještě radši má, když se mu něco čte. Chcete-li mu udělat radost, kupte mu knížku.

Dne 1. července se Aničce a Michaelovi narodil syn Saul (4870g, 55cm). Jméno, které jsme mu vybrali, je pasivním participiem slovesa שָׁאַל (šaal) a znamená „vyprošený“*. Sauko je zdravý a velký kluk. Krásně roste, je poměrně hodný, není rád sám a nesnáší hlad. Musíme říci, že mít dvě děti namísto jednoho je velmi podstatná změna. Když neřve jedno, řve druhé. Než se to všechno vykoupe a nakrmí, uteče celý večer. Z tohoto důvodu Michael přezdívá své kluky doktoráti. Nemít je, dělal by si dva doktoráty. (To je samozřejmě silná nadsázka, ale je na ní hodně pravdy.) To však neznamená, že z nich Michael nemá radost.

Důležitou součástí tohoto blogu byla vždy zpráva pro naše sponzory, kteří nám ze začátku velmi pomohli a podporovali Michaela na studiích. Věc se má tak, že Michael úspěšně a s poměrně slušnými výsledky dokončil všechny předměty a má je zaplacené. Díky jistým štědrým dárcům, kteří umořili jeho půjčku 1000 €, jíž si musel kvůli studiu na podzim 2015 vzít, nemá nyní žádné dluhy. Čeká ho již jen diplomka, kterou musí odevzdat do 1. března 2017. Do Bruselu pojede až na promoci a studijní poplatky za celý příští rok by neměly přesáhnout 650 €, což je sice slušná pálka, ale i díky porodnému není mimo současné Michaelovy a Aniččiny možnosti. Michael dostal v práci přidáno. Výši příjmů nebude nyní zveřejňovat, protože vzhledem k nedostatku studentů na VOŠMT jde dost možná o přídavek dočasný. I tak jde ale o značnou pomoc.

Z toho všeho plyne, že Michael a Anička jsou nyní po finanční stránce zajištěni. Dlouhodobý výhled neukazuje, že by jim hrozila ztráta důležitých životních potřeb. Svým sponzorům proto vzkazují, že od chvíle splacení poslední pohledávky na CTS budou všechny prostředky, které kdokoli poukáže na 2400457703 / 2010 v.s. 91151, rezervovat pro financování studia jiných odhodlaných a povolaných studentů. Kteří to jsou, toť teprve třeba zjistit a pokud to víte sami, neváhejte svou podporu dle svého nejlepšího svědomí přesměrovat.

Pokud jde o naše potřeby, na prvním místě je to energie. Jak bylo naznačeno, Michael a Anička jsou po uplynulém půl roce značně vyčerpáni. Michael se po mnoha studijních nocích permanentně cítí jako po narkóze. Anička je na tom podobně. Toto léto nikam nejdeme, ale odpočinek doma je často kvůli doktorátům poněkud roztříštěn. Michael by měl začít pracovat na diplomce. Anička má práce zdaleka ne méně. Potřebujeme si odpočinout, abychom dokázali v nové situaci nastolit harmonii.

*­ Starozákonní Saul tomu dal nafrak, ale novozákonní Saul, v řeckém světě známý též jako Pavel, je docela dobrým hrdinou. Ve Skutcích 13 je Saulovo jméno z ničeho nic nahrazeno jménem Pavel (Sk 13,9). K této změně nedochází, jak si někteří myslí, při Pavlově obrácení, ale až během Pavlovy první misijní cesty. Pamatujme, že Pán si Pavla povolal jako Saula. Domníváme se, že Saul a Pavel jsou jména, která jejich nositel střídal v závislosti na jazyku, kterým právě hovořil. Ve Sk 13,9 je to, jak se zdá, poprvé, co Lukáš zaznamenává Saulovu přímou řeč v řečtině. Těm, kdo by trvali na tom, že jméno Saul je „negativní“, bych položil otázku: Pavel měl židovské rodiče, kteří určitě znali SZ příběhy. Proč mu dali jméno Saul?