11Listopad2013

Měli byste vědět

Naši čtenáři a sponzoři si zaslouží pozornost a informace o naší činnosti, aby byli povzbuzení naší účastí na díle Páně, k němuž nás povolal a stále volá. Především Vám musíme dát vědět o tomto:

  • Došlo ke změně čísla účtu VOŠMT. Starý účet u ČS (0800) je ještě funkční, ale bude brzy zrušen. Číslo nového účtu VOŠMT je: 2400457703 / 2010. Variabilní symbol zůstává: 91151.
  • Aničce se daří dobře. Těhotenství je takové, jaké asi má být. Miminko žije a roste, pomalu se začíná ozývat. Jeho pohlaví ještě neznáme, neboť se od pana doktora odvrátilo. To má po Michaelovi, který lékaře rovněž nemusí. (Tedy ne, že by je neměl rád. Ale prostě k nim nerad chodí jako pacient.)

Noví studenti

Biblická škola je letos požehnaná 11ti novými studenty v denním programu, z toho 8mi řádnými (myšleno legislativně, nikoli pedagogicky). Kromě radosti je to pro nás lekce důvěry v Boha. V první půlce letních prázdnin jsme měli pouze jednu přihlášku od studentky, která si studium u nás nakonec rozmyslela. A potom přišel průlom. Pouze Boží milostí!

Vyšší příjem

Michaelovi byl zvýšen plat. Má teď něco málo přes 8000,– Kč čistého. Tento příjem je navýšen o cca 20000,– Kč ročně díky sponzorským darům. Anička nepracuje, ale stará se o domácnost a příležitostně Michaelovi pomáhá například s mechanickými ú­koly.

Kromě toho bylo (nejen) Michaelovi uděleno zaměstnavatelem právo najezdit se školním autem 100 km měsíčně a parkovat ho u svého bydliště. Velice nám to pomáhá organizovat se při hojných všedních aktivitách. Každou středu večer máme bohoslužby, každý čtvrtek večer vedeme sportovní aktivity se studenty a každý pátek večer mládež. Dojíždění na kole je pro Aničku nemyslitelné a autobusy později večer nejezdí.

Kolo šesti V se dále točí

Jak? Inu i tím, že se stále držíme svého kopyta. Nechceme uhnout ani napravo ani nalevo od následování Krista! Nyní ale zcela konkrétně o tom, co je náplní Michaelovy práce.

Při psaní tohoto článku sedí Michael nad hromádkou cca 30ti neopravených písemných prací z předmětu BIB4063 Korintské listy. Oprava mu zabere několik hodin. V minulých týdnech se podílel na administraci bakalářského studia současných denních studentů, resp. na administrování synchronizace bakalářského programu Global University s programem VOŠMT. Kromě toho Michael bdí nad zápisy předmětů studentů Global University a kombinovaného programu VOŠMT.

Michael se dále snaží přispívat k propagaci školy. Včera kázal ve sboru AC Jihlava, před kázáním samozřejmě informoval o současné situaci školy. Sem tam z Michaela vypadne plakát, letáček, nástěnka, nebo PR článek. V budoucích týdnech se bude Michael snažit najít čas pro obnovení školních stránek. Aby byly přitažlivé pro dnešní náročnou mládež, především však obsahově aktuální.

Kromě administrativních povinností se Michael občas angažuje na školní akademické půdě:

  • Na Sjezdu mládeže měl Michael třetinu semináře (20 min.) o tisíciletém království.
  • Minulý týden studentům přednášel o čtení a citování.
  • Na konci ledna bude mít příspěvek na školním letničním sympóziu, jehož tématem jsou klíčové hodnoty letničního hnutí.
  • V příštím semestru bude Michael vyučovat Přehled Starého zákona. Přípravy na výuku jsou již nyní jednou z jeho nejvyšších pracovních priorit.

Nakonec je tu otázka Michaelova studia. Michael si nestuduje do vlastní kapsy. Studuje, aby mohl vyučovat na biblické škole, k čemuž se cítí být povolán. S Boží pomocí bude na jaře bakalářem. Co bude následovat? Hledání vhodného navazujícího magisterského programu je jednou z Michaelových mnoha starostí. Přejme mu moudrost!

Modlitební potřeby

Aniččino těhotenství, aby bylo klidné, bezproblémové.
Mládež CB, aby nám dal Pán Ježíš odvahu, nápady a především pomazání.
Nový byt blíž u Kolína.
Michaelovo magisterské vzdělání, neboť se rozhoduje mezi mnoha různými fakultami a nechce se dopustit pitomosti.

📆  9 zim zpět zpět   📂  Věstník  
📎  Tisk do PDF Nekešovat
Warning: Use of undefined constant php - assumed 'php' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /data/web/virtuals/176764/virtual/www/domains/ampm.buban.cz/wp-content/themes/ampm/content-single.php on line 45
📰  Verze pro tisk